Tavoittava työ

Tavoittavan työn perustana on Jeesuksen Kristuksen antama Lähetyskäsky: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28: 18-20.

Evankelioiminen

Mitä evankelioiminen on?

Evankelioiminen:  ( evankeliumi = ilo sanoma, Hyvä sanoma )

  1. Evankelioiminen on vakaata mutta nöyrää  oman uskon ja vakaumuksen jakamista toisten ihmisten kanssa.
  2. Evankelioiminen on olennainen tapa välittää Jumalan rakkautta maailmaan.
Evankelioiminen raamatun mukaan

Evankelioiminen on ilosanoman kertomista Jeesuksesta ja Jumalan kutsun välittämistä ihmisille.

Ihmisiä kutsutaan Jumalan yhteyteen ja löytämään omaa tapaansa toteuttaa hengellistä elämäänsä ja kutsumustaan. Raamattu, Jumalan Sana,  kertoo meille että  jo  Vanhassa Testamentissa profeetat muistuttivat Jumalan hyvistä teoista ja kehottivat kääntymään Jumalan puoleen. Uudessa Testamentissa evankeliumi Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta on kaiken keskus.

Evankeliumi on ensisijaisesti hyvä uutinen siitä, että armollinen Jumala vanhurskauttaa syntisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Evankelioinnin perimmäinen tarkoitus

Evankelioiminen pohjimmiltaan on sitä, että kristityt yksilöinä ja seurakunnat yhteisöinä kertovat Kristuksesta ja kristittynä elämisestä sanallisesti, mutta myös teoin, elämällä ja toiminnalla.

Oman vakaumuksen ja uskon tunnustaminen on kristityn oikeus ja kutsumus. Kristillinen usko on levinnyt nopeimmin siellä, missä ihmiset ovat kertoneet toisilleen oman elämänsä suurimmasta löydöstä.

Lahden kadut

Lahden kadut on nimike seurakuntamme Lahdessa tehtävälle evankelioimistyölle. Se on  oman kristillisen uskon todeksi elämistä sanoin ja teoin. Se on myös Ihmisten kohtaamista arjen keskellä yksin ja yhdessä, keskustellen ja auttaen, kaduilla, puistoissa, työpaikoilla jne.