Opetukset

Herra Jeesus Kristus lähetyskäskyssään ( Matt.28:18-20), julistamisen lisäksi, kehotti  opettamaan seuraajiaan. Metodistisessa perinteessä, jo John Wesleyn ajoilta, opetuksella on merkittävä osa seurakunnan toiminnassa. Raamatun, Jumalan Sanan tuntemus on tärkeää jotta ymmärtäisimme minkälainen Hän on. Mitä on armo, miten Jumala rakastaa ihmistä, luotuaan.

Raamatun lehdillä Jumala ilmoittaa meille itsensä ja sieltä meille selviää että Hän kaipaa yhteyttä  langenneeseen, Jumalasta erossa elävään ihmiseen. Jumalan rakkaus ilmenee meille Hänen täydellisessä pelastus-suunnitelmassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Rakkaus ilmenee Jeesuksen elämässä, opetuksissa ja kuolemassa ja eritoten Hänen ylösnousemuksessaan. Herran Jeesuksen Kristuksen lupaus seuraajilleen puolustajasta, Pyhästä Hengestä, joka opettaa ja neuvoo meitä, on todellisuutta tänäkin päivänä.

Seurakunnassamme opiskelemme / tutkimme ja  luemme Raamattua jotta oppisimme tuntemaan Hänet ja löytäisimme myös omaan olemiseemme ja  elämäämme Hänen hyvän suunnitelmansa. Hengellistä kasvua ja kasvua ihmisenä ei voi erottaa toisistaan. Jumala tekee työtään ihmisessä Pyhän Henkensä välityksellä ja avaa meille itseään Sanansa välityksellä.

Opetuslapseuskoulu
Jumalan Sanan, Raamatun, tuntemus on tärkeää hengellisen kasvun kannalta. Rukous / rukoileminen on myös osa ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Opetuslapseus on elämän mittainen kasvuprosessi Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa.
Opetuslapseuskoulun tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä –seurakunnassa ja Jumalan valtakunnan työssä. Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen ja yhteisöllisyys. Yhdessä oppiminen, käytännön palvelu ja kasvaminen on tärkeä osa opetuslapseuskoulua. Opetuslapseuskoulu ohjaa opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan Jumalasuhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa. Opetuslapseuskoulu rohkaisee oppilaita luonteen kasvuun, rakentamaan elävää suhdetta Jumalaan, ja tunnistamaan jokaisen ainutlaatuisia lahjoja ja kutsua. Seurakuntamme Opetuslapseuskoulu toimii yhdessä Suomen Metodistikirkon Avoimen Raamattukoulun kanssa. Raamattukoulun kautta on mahdollisuus käydä erilaisia kursseja ja suorittaa seurakuntapalvelijan ja ns. Maallikkosaarnaajan tutkinnot.

Kuuntele uusimmat saarnat

YouTube - live ja lataukset:

 

 

Lisätietoja

Koulutusvastaava
Soita tai laita sähköpostia mikäli kiinnostuit. Suomen Metodistikirkon koulutusvastaava vastaa mielellään kaikkiin sinua askarruttaviin kysymyksiin.
Puhelin: 050 563 6540 Sähköposti: koulutus@avoinraamattukoulu.net