Mukaan toimintaan

Mikäli haluat antaa lahjasi Jumalan käyttöön seurakuntamme kautta, ole yhteydessä meihin. Myös auttaa voit monella tavalla.


 

Rukousapu

Esirukoilijoita ei ole koskaan liikaa ja esirukouksen tärkeyttä ei pidä väheksyä. Jeesus Kristus oli ja on jatkuvasti esirukoilijamme. Room. 8:34; Hebr. 7:25. Hän rukoili paljon ja opetti paljon rukouksesta. Jeesus oli kaikessa riippuvainen Taivaallisesta Isästään ja rukous oli hänen toimintansa tärkein voimanlähde.

Esirukouksessa jaamme Jeesuksen taakan jonkun henkilön, olosuhteen tai tarpeen puolesta. Rukoilemme ”Jumalaa vastapäätä” ja Jeesuksen kanssa jonkun lähimmäisen, tilanteen tai asian puolesta. Esirukous on osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin maailmassa.  Ef.1:16-19; 3:14-19 ja Fil.3:8-10.

Kiitämme kaikkia niitä jotka rukouksin muistavat meitä, niin yhteisönä kuin yksilöinä,  jotta voisimme toteuttaa sitä tehtävää jonka Jumala on seurakunnalle antanut. - Kiitos esirukouksistasi!

Pankkiyhteys seurakuntalaisille

 

Seurakunnan tilitiedot: IBAN: FI91 1785 3000 0241 02 BIC: NDEAFIHH

Viitenumerot (käytä viitenumeroa, älä viestiä): 

  • 2600 = lahjoitus
  • 1300 = seurakuntamaksu
  • 3900 = kirjat / materiaalikustannukset
  • 7702 = lähetystyö
  • 5500 = muut

 

ET OLE SEURAKUNTAMME JÄSEN, MUTTA HALUAT OSALLISTUA TALOUDELLISESTI? 

Voit antaa lahjasi seurakuntamme tapahtumien järjestämiseen ja niistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, laitteistohankintoihin, toimitilojen käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksiin, tietoliikenneyhteyksienylläpidon kuluihin sekä diakoniatyöhön.

FI07 1555 3000 1286 46

Käytä aina viitenumeroa: 136 (tämä on Lahden Metodistiseurakunnan viitenumero)

Mobile Pay: #12797

Rahankeräyslupa Suomen Metodistikirkko RA/2024/191