Keitä me olemme?

Suomen Metodistikirkon arvot

Kirkollinen yhteisö

(Yhteys) Metodistikirkkona yhteytemme ydin on suhteemme Jumalaan, toisiin kristittyihin sekä ympäröivään maailmaan.

(Ajattomuus) Metodistikirkkoa ei määritä sen järjestäytymismuoto, vaan usko Kristukseen ja sanoma Jumalan rakkaudesta luomakuntaansa
kohtaan. Metodistikirkko on elävä yhteisö, joka on jatkuvassa muutoksessa. Metodistikirkon,
seurakuntien ja jokaisen kristityn tulee pysyä Jumalan ajattomassa sanomassa ja samaan aikaan soveltaa sitä Apostolien tekojen esimerkin
mukaisesti ajan, olosuhteiden ja kulttuurin mukaan.

Jeesus antaa meille kristityn elämän
esimerkin. Hänen seuraamisensa johtaa myös kasvamiseen Hänen kaltaisekseen. Jeesuksen ope-
tuksen ja elämän kautta opimme ymmärtämään Raamattua ja soveltamaan sitä elämäämme.

(Tehtävä) Tehtävämme* metodistikirkkona ja Jeesuksen opetuslapsina on yhteinen ja jokaisella on siinä oma, tärkeä paikkansa ja jokainen toimii yhteisen päämäärän hyväksi.
Metodistikirkossa otetaan huomioon koko ympäröivä maailma. Siihen liittyy vastuu ja kasvu. Opetuslapsista koostuva metodistikirkko toimii oikeudenmukaisuuden ja oikeuden toteutumisen puolesta, taistelee hyvän puolella pahaa vastaan ja varjelee Jumalan käskyn mukaisesti luomakuntaa. Opetuslapsen pyhyys on sekä henkilökohtaista että sosiaalista.

* Metodistikirkon tehtävä on tehdä
opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle maailman
muuttamiseksi.

Kokemuksellinen yhteisö

(Merkityksellisyys) Metodistikirkko ja sen sanoma tavoittaa nykyajan ihmiset niin, että he ymmärtävät sen, kokevat ne merkitykselliseksi ja voisivat vastaanottaa Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa.

(Hengellisyys) Erilaiset kristilliset tavat ja hengelliset kokemukset huomioidaan ja niitä kunnioitetaan. Jokainen kokee hengellisyyden
ja Pyhän Hengen toiminnan eri tavoin, emmekä siksi saa tehdä sille liian tiukkoja raja-aitoja.

Uskomme, että Jumalan yliluonnollinen toiminta vaikuttaa uskovissa ja kirkossa, mutta
myös niiden kautta kaikkeen maailmaan. Se on luonnollista sekä yksilön että kirkon elämässä.

(Kunnioitus) Erilaiset yksilöt näkevät
toisensa arvokkaina ja merkityksellisinä, toisiaan
täydentävinä.

Vapaa yhteisö

(Vapaus) Metodistikirkolla on Jumalan
antama oma erityinen kutsumus ja paikka maailmassa. Sillä ja sen seurakunnilla sekä muilla
yhteisöillä ja jäsenillä on vapaus määrittää järjestäytymismuotoja sekä muodostaa opillisia tulkintoja kirkkojärjestyksen ja metodistikirkon
opillisen ytimen puitteissa.

Vapauteen liittyy vastuu käyttää omaa vapauttaan paitsi itsensä myös lähimmäistensä hyväksi ja yhdessä Kristuksen kirkkona koko maailman hyvinvoinnin tukemiseen. Se tarkoittaa rakkautta ja välittämistä, joka kohdistuu jokaiseen ihmiseen ja koko luomakuntaan.

(Yksilöllisyys) Jumalan edessä olemme
yhdenvertaisia sukupuolesta, sukulaisuuksista, kansallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai
muusta ihmisen henkilöä määrittävästä asiasta riippumatta.

(Kasvu) Jokaisella on vapaus kasvaa ja elää Jumalan kuvana oman persoonallisuutensa, identiteettinsä, lahjojensa ja kutsumuksensa mukaisesti. Matka kristittynä alkaa jo ennen kuin ihminen tuntee Jumalaa ja jatkuu koko elämän.
Se on riippuvaista Jumalan Pyhästä Hengestä, joka uudestisynnyttää meidät Jumalan lapsiksi sekä antaa voimaa elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Seurakuntamme arvot


Kaikki ovat keskenään tasavertaisia

Tasavertaisuuden taustalla on perustajan John Wesleyn näkemys kirkosta ihmissuhdeverkostona, jossa jokainen voi palvella toinen toistaan. Näkemyksemme mukaan seurakunta on yhteisö, jota Jeesus Kristus johtaa.

Henkilökohtainen uskontunnustus riittää

Emme vaadi sinulta erityistä uskonoppia, vaan henkilökohtainen suhteesi Jumalaan riittää. Jokaisella on siis käytännössä vapaus muodostaa henkilökohtainen näkemys opillisista asioista.

Kaste ja kristillinen usko edellytykset jäsenyyteen

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka tunnustaa kristillisen uskon ja on kastettu. Hyväksymme muiden kristillisten kirkkojen kasteet, eli Sinun ei tarvitse käydä uudestaan kasteella, mikäli et itse omantunnon syistä näin halua.

Seurakuntaa johtaa seurakuntaneuvosto

Seurakuntaa johtaa seurakuntaneuvosto yhdessä pastorin kanssa. Seurakuntaneuvosto valitaan vuosittain järjestettävässä seurakuntakonferenssissa aina vuodeksi kerrallaan. Seurakunnan pastori, maallikkojohtaja ja rahastonhoitaja kuuluvat automaattisesti neuvostoon, muut jäsenet valitaan äänestyksen kautta. Neuvoston jäsenet vastaavat seurakunnan käytännön asioiden hoitamisesta ja talouden hoidosta sekä seurakunnan näyn eteenpäin viemisestä.


Metodismi Suomessa

9
Seurakuntaa
840
Jäsentä
1784
Liike perustettu

Miksi haluaisin liittyä metodisteihin?

Lataa esite

Mitä ajattelemme metodismista?

Lataa esite

Mitä ajattelemme kasteesta?

Lataa esite

Mitä ajattelemme ehtoollisesta?

Lataa esite

Mitä ajattelemme armosta?

Lataa esite